koszty wspólne

Koszty wspólne trzeba dzielić

Biblioteka publiczna zarządza budynkiem, w którym mieści się również zespół przedszkolno-szkolny. Zarówno biblioteka, jak i zespół utrzymywane są z tego samego budżetu samorządowego.
Czy biblioteka powinna obciążać zespół za wspólne koszty utrzymania budynku, czy może jednak tego zaniechać?

Współorganizowanie przedsięwzięć kulturalnych

• Instytucje kultury mogą wspólnie organizować imprezy kulturalne w ramach swojej działalności statutowej • Z taką współorganizacją wiąże się podział obowiązków organizatorów, w tym podział kosztów imprezy • Zasady wspólnej organizacji powinna określać zawarta na tę okoliczność umowa