koszty wyżywienia i zakwaterowania artystów

Koszty wyżywienia i zakwaterowania artystów finansowane przez instytucje kultury

• Zasady rozliczenia dodatkowych świadczeń na rzecz artysty powinna określać umowa zawarta między nim a instytucją kultury • Strony mogą się umówić, że instytucja kultury pokryje koszty wyżywienia i noclegów artysty — w takim przypadku otrzymuje on nieodpłatne świadczenie, od którego należy odprowadzić podatek dochodowy • Innym rozwiązaniem jest podwyższenie honorarium artysty o koszty jego zakwaterowania, wyżywienia czy transportu