koszty zatrudnienia

Nowe instrumenty rynku pracy zmniejszą koszty zatrudnienia w instytucji kultury

Czy instytucje kultury mogą korzystać z przepisów dotyczących promocji zatrudnienia, które obowiązują od 27 maja 2014 r.? Chodzi w szczególności o świadczenie aktywizacyjne, a także o zatrudnianie bezrobotnych do 30. roku życia i po 50. roku życia. Jakie korzyści ma instytucja w razie zatrudnienia takich osób i jak to załatwić, aby skorzystać z dofinansowania lub ulg w składkach na ZUS?