koszty związane z obcokrajowcami

Zwrot kosztów pobytu osobie zagranicznej w ramach realizacji projektu

Instytucja kultury organizuje i finansuje — w ramach projektu dofinansowywanego z dotacji MKiDN — koszty pobytu (tj. przejazdu, wyżywienia i noclegów) kilku osobom z Ukrainy, które są partnerami w tym projekcie. Nie zawarto z tymi osobami żadnych umów.
Czy te świadczenia są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych?
Od czego zależy możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku?

Jak rozliczyć umowę o dzieło z obcokrajowcem?

Dom kultury zaprosił do współpracy w ramach umowy o dzieło obcokrajowca — obywatela Niderlandów, nierezydenta. W ramach umowy przeprowadzi on warsztaty perkusyjne. Wynagrodzenie dom kultury wypłaci w euro.
Jak rozliczyć taką umowę o dzieło?
Jakie dokumenty trzeba przekazać do urzędu skarbowego?

Koszty pobytu w Polsce zagranicznych uczestników imprezy kulturalnej

Na dużej imprezie folklorystycznej, w której biorą udział zespoły amatorskie z całego świata, instytucja kultury zatrudnia na umowy zlecenia m.in. tłumaczy (pilotów) tych zespołów. Czy w stosunku do pilotów, można skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 76 Ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof)? Chodzi o kwoty diet i kieszonkowego dla gości zagranicznych przybywających do Polski w ramach programów i umów oraz wartość wyżywienia dla towarzyszących im tłumaczy. Czy równocześnie noclegi tych osób można zwolnić z opodatkowania do kwoty 45 zł na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b updof?