Kreatywna Europa

Euro tylko dla kreatywnych

• Od 2014 r. Program Kreatywna Europa zastąpił Program Kultura • Program inwestować będzie przede wszystkim we współpracę i projekty ponadnarodowe, które mogą przynieść korzyści w skali europejskiej, a nie tylko krajowej czy lokalnej • Do wszystkich działań w Programie stosowane będą wyłącznie elektroniczne sposoby składania wniosków i sprawozdawczości