kryterium ceny

Nowe zamówienia publiczne w instytucjach kultury

• Jeśli instytucja udziela z wolnej ręki zamówień w zakresie działalności twórczej lub artystycznej, może zrezygnować ze stosowania niektórych procedur • Instytucja kultury jako kryterium wyboru ofert może wybrać cenę albo cenę i inne parametry takie jak jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia czy koszty eksploatacji • Instytucja może wykluczyć wykonawcę z postępowania, jeśli w przeszłości wykazał się nierzetelnością