krytyka pracodawcy

Dopuszczalna krytyka pracodawcy

• W ramach dopuszczalnej krytyki pracodawcy pracownikowi instytucji kultury wolno wyrażać swoją opinię o organizacji pracy, zarządzaniu nią czy też nieprawidłowościach w niej występujących • Podczas wyrażania takiej krytyki pracownikowi nie wolno kłamać, obrażać ani naruszać dobrego imienia instytucji i jej pracowników, a zwłaszcza kierownictwa • Za przekroczenie granic dopuszczalnej krytyki pracodawcy dyrektorowi instytucji wolno zwolnić pracownika, nawet dyscyplinarnie