księgi rejestrowe

Rejestr instytucji kultury

• Instytucja kultury podlega z urzędu wpisowi do rejestru • Dla każdej instytucji kultury prowadzi się odrębną księgę rejestrową • Księga rejestrowa składa się z czterech działów