KŚT (Klasyfikacja Środków Trwałych)

Kwalifikacja i ewidencja zakupu sceny mobilnej

Instytucja kupiła środek trwały — scenę przenośną. Koszt całkowity zakupu to kwota 57 434,36 zł, z tego dofinansowanie z NCK 45 229,56 zł, a pozostała kwota to dotacja celowa organizatora. Scena będzie służyć działalności statutowej instytucji kultury.
Jak zaklasyfikować scenę i według jakiej stawki ją amortyzować?
Czy scenę mobilną należy amortyzować tylko w tych miesiącach, w których instytucja jej faktycznie używa?

System pomiaru ludzkiego ciała — kwalifikacja i amortyzacja

Instytucja zakupiła w czerwcu 2020 r. system do pomiaru temperatury ludzkiego ciała z dotacji celowej inwestycyjnej. System składa się z kamery, wzorca temperatury, serwera, switcha i monitora. Z racji tego, że wydatek został sfinansowany z dotacji celowej inwestycyjnej, instytucja musi przyjąć ten system jako jeden środek trwały pod jednym KŚT.
Do jakiej grupy KŚT zaliczyć taki zakup?
Czy jest to jeden środek trwały i w jaki sposób go amortyzować?
Czy w związku z kolejnym zamknięciem instytucji kultury ze względu na COVID-19 należało zaprzestać amortyzacji systemu do pomiaru temperatury ludzkiego ciała?

Klasyfikacja środków trwałych — wyposażenie interaktywne

Centrum kultury planuje kupić instalację fotowoltaiczną. Panele fotowoltaiczne zamontowane będą na dachu w taki sposób, że będzie istniała możliwość ich demontażu i zamontowania w innym miejscu.
Czy instalacja fotowoltaiczna powinna zatem stanowić odrębny środek trwały?
Do jakiej grupy KŚT zaklasyfikować system fotowoltaiczny?
Dodatkowo instytucja kupi interaktywne wyposażenie do swoich obiektów:

  • mobilny interaktywny ekran mgłowy (fog screen);
  • interaktywną podłogę (tzw. magiczny dywan);
  • stolik interaktywny,
  • robota humanoidalnego,
  • czytniki e-booków i tablety.

Każde z tych urządzeń będzie stanowić odrębny środek trwały.
Do jakiej grupy KŚT zaliczyć te urządzenia?

Stawka amortyzacji dla systemu wystawienniczego

Jaka jest stawka amortyzacyjna dla zewnętrznego systemu wystawienniczego o wartości powyżej 10 000 zł?

Zielone siłownie w księgach rachunkowych

Instytucja kultury realizuje projekt unijny: budowę trzech zielonych siłowni zewnętrznych w trzech miejscowościach. Na inwestycję o wartości 100 440,63 zł składają się środki z Urzędu Marszałkowskiego 94 833,00 zł (na tę kwotę wystawiono fakturę) oraz świadczenie nieodpłatne mieszkańców (wolontariat) o wartości 5607,63 zł.
Czy należy przyjąć inwestycję jako jeden środek trwały, czy należy jej wartość podzielić przez 3, oddzielnie dla każdej miejscowości, za stawką amortyzacyjną dla grupy 8 KŚT 20% jako zielone siłownie zewnętrzne?
Czy do wartości środka trwałego doliczyć wartość wolontariatu, czy wolontariat zaksięgować na koncie pozabilansowym i wykazać przy rozliczeniu projektu?

Jakie ostatnie zmiany w przepisach mogą spowodować konieczność przystosowania polityki rachunkowości instytucji kultury w 2018 r.?

  • Nie każda zmiana przepisów wymaga zmiany polityki rachunkowości
  • Zmiany KŚT wpływają na środki trwałe ujęte w ewidencji księgowej przed 2018 r.
  • Zwiększony limit amortyzacji podatkowej może, ale nie musi, powodować zmiany w polityce rachunkowości

Lampa błyskowa według grupowania KŚT

Instytucja kultury kupiła lampę błyskową do aparatu fotograficznego.
Jak należy zakwalifikować taką lampę według Klasyfikacji Środków Trwałych (dalej: KŚT): do grupowania 669 „Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe” czy do 622 „Urządzenia elektroakustyczne i elektrowizyjne”?

Rozliczenie projektu z elementami małej architektury

Biblioteka realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%). Projekt polega na remoncie elewacji i dachu zabytkowego budynku – siedziby biblioteki – oraz na rozszerzeniu jej oferty kulturalnej. W ramach projektu zamontowano 15 ławek (po 400 zł każda), 10 kwiatonier (po 500 zł każda) oraz bramę kwiatową z furtką za 6000 zł. Mała architektura ogrodowa wykonana jest w stylu nawiązującym do architektury budynku, ławki umożliwią zorganizowanie czytelni na świeżym powietrzu w ogrodzie, a także będą wykorzystane podczas realizacji kolejnych wydarzeń projektu kulturalnego. Zamontowano także oświetlenie wieżyczki — atrakcji architektonicznej siedziby biblioteki (2 halogeny po 750 zł każdy).

Biblioteka zamówiła również wykonanie ceramicznej grafiki artystycznej z certyfikatem trwałości 2000 lat (7 kamieni z wygrawerowanymi wierszami poetów, które będą ozdobą czytelni pod chmurką, po 5000 zł każdy).
Czy elementy małej architektury można uznać za środek trwały?
Czy montaż halogenów zwiększa wartość początkową budynku?
Czy kamienie należy uznać za małą architekturę czy za dzieło sztuki?