kwalifikacja wydatków

Równowartość poniesionych wydatków a dochód do opodatkowania

Instytucja kultury ponosi wydatki, które nie są jej statutowymi kosztami, ale są podatkowymi kosztami uzyskania przychodów.
Czy takie koszty (a właściwie równowartość finansujących je przychodów) są podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym? W jaki sposób obliczyć dochód?

Kwalifikowalność wydatków w projektach finansowanych ze środków unijnych

• Fakt, że dany projekt kwalifikuje się do wsparcia, nie jest jednoznaczny z uznaniem wszystkich wydatków za kwalifikowalne • Istotne jest odpowiednie udokumentowanie poniesionych wydatków w ramach projektu • Instytucja jeszcze przed podpisaniem umowy musi zapoznać się z kategoriami wydatków, które mogą być uznane za kwalifikowalne albo niekwalifikowalne w projekcie oraz śledzić na bieżąco zmiany w przepisach