kwalifikacje pracowników

Silny pracownik to silna instytucja, czyli kreowanie marki pracownika w instytucji kultury

  • Coraz większa specjalizacja instytucji kultury wymaga zatrudniania ekspertów w konkretnych dziedzinach
  • Rozwój pracowników jest warunkiem rozwoju całych instytucji
  • Pracownik instytucji kultury zajmuje ważne miejsce nie tylko w organizacji, ale także w społeczności lokalnej, co trzeba wykorzystać w budowaniu jego silnej marki osobistej

Nieobecność głównego księgowego

Czy w czasie nieobecności głównego księgowego instytucji kultury dokumenty płacowe czy rozliczenia z ZUS może podpisywać skarbnik gminy, czy też powinna to być osoba wyznaczona przez dyrektora, p.o. kierownika biblioteki, nieposiadająca jednak odpowiednich kwalifikacji?
Czy osoba pracująca w urzędzie gminy, która ma kwalifikacje do objęcia stanowiska głównego księgowego, może również pracować w instytucji kultury na tym stanowisku?

Zatrudnienie głównego księgowego w instytucji kultury

Biblioteka samorządowa ma zamiar zatrudnić na stanowisko głównego księgowego osobę, która:

  • ukończyła Akademię Ekonomiczną na poziomie licencjatu w zakresie zarządzania,
  • posiada tytuł magistra z Akademii Przyrodniczej,
  • w pracy zawodowej prowadziła przez 3 lata księgi rachunkowe i konta syntetyczne.

Czy ta osoba może zajmować to stanowisko?

Kwalifikacje bibliotekarzy po 23 sierpnia 2013 r.

Pytanie dotyczy kwalifikacji wymaganych od bibliotekarzy. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 5 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania w bibliotekach stanowisk bibliotekarskich oraz stanowisk dla specjalistów innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną, które weszło w życie 27 grudnia 2012 r., od 23 sierpnia 2013 r. już nie obowiązuje. Na jakich przepisach oprzeć się więc przy zatrudnianiu bibliotekarzy? Czy bibliotekarze zatrudnieni na stanowisku, np. starszego bibliotekarza, muszą uzupełnić swoje kwalifikacje w ciągu 9 lat od wejścia w życie tego nieobowiązującego już rozporządzenia?

Nowe wymagania na niektórych stanowiskach w bibliotekach

• Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zrezygnował z katalogu szkół, których ukończenie umożliwia zajmowanie konkretnych stanowisk • Nowością jest dorobek zawodowy, który jest wymagany na niektórych stanowiskach • Niektórzy pracownicy mają 9 lat na zdobycie kwalifikacji uprawniających do zajmowania swoich stanowisk

Studia podyplomowe a urlop szkoleniowy

• Dyrektorzy instytucji kultury nie mają już obowiązku udzielania urlopów szkoleniowych dla pracowników, którzy podnoszą kwalifikacje na studiach podyplomowych, które zaczęły się od 1 października 2011 r. • Zastąpienie egzaminu dyplomowego i pracy dyplomowej egzaminem końcowym i pracą końcową przekreśla szanse na dodatkowe dni wolne od pracy • Osoby, które rozpoczęły studia przed 1 października 2011 r., mają szczęście, bo skończą naukę na starych zasadach

Jakie wykształcenie musi posiadać główny księgowy w instytucji kultury

Mam wątpliwości dotyczące znaczenia treści przepisów ustawy o finansach publicznych odnoszących się do kwalifikacji głównego księgowego w samorządowej instytucji kultury. Głównym księgowym w jednostce sektora finansów publicznych może zostać osoba, która m.in. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości. Czy oznacza to, że wystarczy szkoła średnia, czy musi być co najmniej średnia policealna lub pomaturalna? Czy wystarczy np. technikum ekonomiczne?

Kwalifikacje bibliotekarzy, kształcenie, awans zawodowy

• Nie ma spójnych wymagań kwalifikacyjnych dla bibliotekarzy • Długość stażu pracy, jakim musi się legitymować kandydat, zależy od stanowiska, o które się ubiega • Współczesny bibliotekarz musi się dokształcać