łączenie stanowisk

Główny księgowy i zastępca dyrektora w jednej osobie

Czy główny księgowy może być jednocześnie zastępcą dyrektora i odwrotnie?