LARP (Live Action Role-Playing)

LARP — o wykorzystaniu doświadczeń w edukacji kulturalnej

• Dla odbiorców kultury coraz ważniejsze są nie obiekty czy zdobywanie wiedzy, lecz zapadające w pamięć doświadczenia • LARP, czyli aktywności na pograniczu gry i sztuki, w której uczestnicy wspólnie tworzą i przeżywają opowieść, coraz częściej stają się ważnym elementem oferty instytucji kultury • LARP to nie tylko dobra zabawa, ale przede wszystkim ciekawa forma edukacji