lekcje muzealne

Lekcje muzealne a VAT

Muzeum miejskie jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury, której organizatorem jest Gmina Miejska. W ramach działalności edukacyjnej muzeum prowadzi lekcje muzealne oraz warsztaty tematyczne dla dzieci i młodzieży. Lekcje i warsztaty odbywają się w salach ekspozycyjnych muzeum, w których znajdują się muzealia bądź też organizowana jest specjalna scenografia muzealna związana z tematem zajęć. Instytucja organizuje także lekcje muzealne poza siedzibą muzeum (np. w szkołach, przedszkolach) oraz wypożycza swoje zbiory muzealne innym muzeom. Muzeum jest czynnym podatnikiem VAT.
Lekcje i warsztaty prowadzone w siedzibie muzeum są odpłatne i ewidencjonowane na kasie fiskalnej jako bilet wstępu ze stawką VAT 8%. Udział w lekcjach i warsztatach stanowi nierozerwalny element usługi wstępu do muzeum. W cenie biletu wstępu na warsztaty i lekcje muzealne skalkulowana jest cena wstępu do muzeum.
Muzeum stosuje stawkę VAT 8% dla biletów wstępu na lekcje i warsztaty, gdyż zawsze towarzyszy temu zwiedzanie. Natomiast dla lekcji i prelekcji prowadzonych poza siedzibą — muzeum stosuje zwolnienie od VAT.

  • Czy zastosowana stawka VAT 8% dla biletów wstępu na lekcje i warsztaty prowadzonych przez pracowników merytorycznych w siedzibie muzeum jest prawidłowa zgodnie z poz. 184 załącznika nr 3 do Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dalej: ustawa o VAT?
  • Czy dla prelekcji i lekcji prowadzonych poza siedzibą oraz wypożyczania zbiorów ma zastosowanie zwolnienie od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o VAT?

8 sztuczek, jak zachęcić dzieci do odwiedzania muzeum

• Już od najmłodszych lat dzieci powinny przebywać w otoczeniu kultury i sztuki, uczyć się ją doceniać oraz traktować jako ważny element życia • Najbardziej efektywnym sposobem nauczenia dzieci przebywania ze sztuką jest zabawa • Należy przełamać wszechobecny stereotyp, że muzeum to świątynia, w której sztukę należy jedynie wielbić i kontemplować

Lekcje muzealne a VAT

Mam pytanie dotyczące VAT, związane z prowadzonymi przez muzeum zajęciami z dziećmi i młodzieżą, tzw. lekcjami muzealnymi. Są to zajęcia teoretyczne oraz warsztaty plastyczne, polegające np. na malowaniu na szkle, wykonywaniu z papieru ozdób wielkanocnych itp. Mam wątpliwości, czy lekcje te korzystają ze zwolnienia jako usługi kulturalne.