LGD (Lokalne Grupy Działania)

Lokalne Grupy Działania. Wybrane dobre praktyki w zakresie działalności kulturalnej

  • Lokalne Grupy Działania (LGD) stanowią rodzaj partnerstwa wielostronnego na rzecz rozwoju lokalnego
  • LGD nie tylko zrzeszają instytucje kultury, ale również je tworzą
  • Aktywność w LGD to dla instytucji kultury nie tylko szansa na nawiązanie nowych partnerstw, ale także możliwość realizacji dodatkowych przedsięwzięć i pozyskiwania dodatkowych funduszy

Kultura w Lokalnych Strategiach Rozwoju

• Instytucje kultury mogą się włączać w opracowywanie Lokalnych Strategii Rozwoju realizowanych przez Lokalne Grupy Działania (LGD) • Członkami zwyczajnymi LGD mogą być także osoby prawne, a więc instytucje kultury • Niektóre z LGD już rozpoczynają konsultacje, dzięki którym mieszkańcy mogą wziąć udział w tworzeniu strategii rozwoju lokalnego