licencje na oprogramowanie

Konsola do gier i gry komputerowe w bibliotece

Biblioteka posiada w swoim wyposażeniu konsolę do gier XBOX 360 wraz z kontrolerem ruchu Kinect oraz grami i chce ją udostępnić czytelnikom.
Udostępnienie ma polegać na organizacji zajęć, podczas których czytelnicy będą mogli na niej pograć. Gry na konsolę były kupowane w sklepie.
Czy biblioteka musi spełnić jakieś specjalne warunki, aby pozwolić czytelnikom na korzystanie z konsoli?
Biblioteka chce też kupić edukacyjne gry komputerowe do działu dziecięcego. Gry będą zainstalowane na komputerach w tym dziale. Nie będą one dostępne do wypożyczenia, tylko do bieżącego użytkowania.
Czy biblioteka powinna kupić gry z jakąś specjalną licencją, czy też może kupić gry, np. w popularnym sklepie z grami?

Ujęcie w księgach instytucji kultury praw autorskich i licencji

• Licencje nie zawsze są składnikiem aktywów • Wartości niematerialne i prawne można amortyzować jednorazowo • Prawidłowa ewidencja wartości niematerialnych i prawnych pozwala na bezbłędne ujęcie ich w sprawozdaniu finansowym