licytacje elektroniczne

Zamówienia publiczne w formie elektronicznej

• Zamówień do progów unijnych można udzielać w licytacji elektronicznej, której przeprowadzenie nie jest zbyt kosztowne • Aukcja elektroniczna to tzw. dogrywka wykonawców, którzy złożyli oferty na papierze • W licytacji elektronicznej wykonawcy licytują „w dół” od ceny wywoławczej, w aukcji każdy z nich zaczyna dogrywkę z poziomu punktacji uzyskanej podczas oceny ofert „papierowych”