liczenie zatrudnionych

Zasady liczenia zatrudnionych na potrzeby odpisu na ZFŚS

Pracownik zatrudniony na pełny etat przebywa obecnie na urlopach związanych z rodzicielstwem, a na jego miejsce, na umowę na zastępstwo, dyrektor zatrudnił innego pracownika — również na pełny etat. Czy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) należy policzyć tylko za pracownika przebywającego na urlopie, czy także za pracownika zatrudnionego na zastępstwo?