likwidacja środków trwałych

Niskocenne środki trwałe

  • Fakt, że fundusz instytucji kultury jest zerowy, nie ma wpływu na księgowania bezpłatnie otrzymanych środków trwałych i wyposażenia
  • Instytucja kultury może skorzystać z uproszczenia polegającego na tym, że składniki majątku posiadające cechy środków trwałych, ale nieprzekraczające określonej wartości początkowej, traktowane są jak materiały
  • KŚT stosuje się także do środków trwałych amortyzowanych jednorazowo

Likwidacja środków trwałych po inwentaryzacji

Spis z natury środków trwałych na dzień 31 grudnia 2019 r. zakończył się 10 stycznia 2020 r. W wyniku inwentaryzacji ujawniono środki trwałe niezdatne do użytkowania. W protokole z przeprowadzonej inwentaryzacji określono, które pozycje ze spisu są do likwidacji.
Czy sporządzenie druku LT — „Likwidacja środka trwałego” na dzień 31 grudnia 2019 r. i wyksięgowanie środków w tej dacie jest prawidłowe, czy powinno być pod datą 10 stycznia 2020 r.?

Likwidacja niezamortyzowanego środka trwałego

W jednym z budynków gminnego ośrodka kultury jest szambo, które ujęte jest jako środek trwały i jest amortyzowane. Jednak od połowy października 2018 r., w związku z budową kanalizacji w miejscowości, instytucja zaprzestała użytkowania szamba (od momentu podłączenia jej budynku do kanalizacji).
Co instytucja powinna zrobić z szambem, które nie jest w pełni umorzone?

Sprzedaż pozostałych środków trwałych w instytucjach kultury

Jak należy prawidłowo dokonać likwidacji pozostałych środków trwałych (wyposażenia), które następnie zostaną przeznaczone na sprzedaż?