likwidacja towarów

Likwidacja towarów

Instytucja kultury jest czynnym podatnikiem VAT. Często kupuje towary, które częściowo przeznacza do dalszej odsprzedaży, a częściowo rozdaje jako upominki. Zakup towarów przeznaczonych do sprzedaży księgowany jest na koncie 330 „Towary” i 200 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”. VAT odliczany jest w całości. Natomiast resztę towarów księguje się na koncie 401 „Zużycie materiałów i energii” i na koncie 200 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” bez odliczania VAT. Wartość sprzedanych towarów po cenie zakupu księguje się na koncie 730 „Wartość sprzedanych towarów”. Część tych towarów była zakupiona kilka lat temu, więc wiele jest już nieaktualnych: kalendarze, pocztówki, mapy itp. i te instytucja chce zlikwidować.
Jak zaksięgować likwidację towarów?
Jak udokumentować likwidację towarów?
Czy trzeba skorygować deklarację VAT w wysokości odliczonego VAT?
Czy te towary można przekazać do rozdania, czy też muszą być faktycznie zniszczone?