limit obrotów

Przekroczenie limitu obrotu uprawniającego do zwolnienia z obowiązku instalowania kas fiskalnych w bibliotece

Jesteśmy biblioteką publiczną. Nie jesteśmy czynnym podatnikiem podatku VAT. W ubiegłym roku przychody własne biblioteki (usługi ksero, sprzedaż książek używanych, sprzedaż makulatury, kary za nieterminowy zwrot książek i inne) nie przekroczyły kwoty 50 000 zł. Wszystkie przychody przeznaczamy na działalność statutową. Czy w związku z tym będziemy mieć obowiązek wprowadzenia kas fiskalnych w instytucji?