limit umów na czas określony

Zatrudnienie byłego pracownika emeryta

Z pracownikiem, który był zatrudniony w instytucji kultury na czas nieokreślony nieprzerwanie od lat 90 i osiągnie wiek emerytalny w styczniu 2018 r., rozwiązana zostanie umowa o pracę w celu przejścia na świadczenie emerytalne. Otrzyma wszystkie świadczenia wynikające z regulaminu wynagradzania. W związku z brakiem wykwalifikowanych osób godnych zaufania dyrektor instytucji zamierza zatrudnić go ponownie na umowę o pracę.
Czy można zatrudnić byłego pracownika ponownie — zawrzeć z nim nową umowę o pracę, mimo że otrzymał już decyzję z ZUS i świadczenie emerytalne?
Czy można zawrzeć z nim umowę na czas określony (w kontekście 33-miesięcznego limitu czasowego oraz maksymalnej liczby trzech umów)? Czy musi to być umowa na czas nieokreślony?

Prace sezonowe w instytucji kultury

Ze względu na zarządzanie zespołem zamkowym (w którym najwięcej pracy jest w sezonie wiosenno-letnim), ośrodek kultury zatrudnia niektórych pracowników na umowę na czas określony na 6 miesięcy — od maja do października.
Czy można wprowadzić taki system, aby pracownik był zatrudniony na umowę na czas nieokreślony na pół etatu i wykonywał swoją pracę od maja do października, a w pozostałym okresie (styczeń — kwiecień i listopad — grudzień) przebywałby w domu?

Umów na okres próbny nie wlicza się do limitu umów na czas określony

Dyrektor instytucji kultury zatrudnił pracownicę na okres próbny od 1 stycznia do 31 marca 2016 r., a 1 kwietnia zawarł z nią drugą umowę do końca 2016 r. Potem, o ile będzie posiadał odpowiednie środki, zatrudni ją na cały rok 2017.
Czy rzeczywiście ta trzecia umowa będzie już musiała być umową na czas nieokreślony?

Wyjątki od nowej zasady limitowania umów na czas określony

  • Nie do wszystkich umów na czas określony trzeba stosować nowe limity
  • W przypadku zawarcia nielimitowanej umowy na czas określony dyrektor instytucji kultury ma pewne obowiązki
  • Przyczyny zawarcia nielimitowanej umowy trzeba wpisać do umowy o pracę, a w przypadku, gdy chodzi o umowę nielimitowaną, gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie — także powiadomić o nich inspektora pracy

Nowy limit zatrudniania na czas określony — jak postępować z umowami zawartymi przed 22 lutego 2016 r.?

  • Od 22 lutego br. okres zatrudnienia pracownika na umowę o pracę na czas określony nie może przekraczać 33 miesięcy
  • Umowy na czas określony, które trwają w tym dniu, muszą zakończyć się, co do zasady, najpóźniej 21 listopada 2018 r.
  • Umowy na czas określony, obowiązujące w dniu 22 lutego 2016 r., mogą — w zależności od okoliczności — liczyć się jako pierwsze albo drugie umowy zaliczane do nowego limitu trzech umów na czas określony