Lista Skarbów Dziedzictwa

Przedłużanie pozwoleń czasowych na wywóz zabytków z Polski

  • Od 25 listopada 2016 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące pozwoleń na wywóz zabytków z Polski
  • W przypadku niektórych zabytków można starać się o kolejne pozwolenie bez konieczności sprowadzania zabytku do Polski, co ułatwia międzynarodową wymianę dóbr kultury
  • Szczególne zasady dotyczą zabytków wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa