logotyp

Usługa kompleksowej identyfikacji wizualnej

Samorządowa instytucja kultury zamierza nabyć usługę kompleksowej identyfikacji wizualnej instytucji — nowe logo, księga znaku, szablony materiałów marketingowych na podstawie zaprojektowanego logo. Wydatek zostanie sfinansowany ze środków własnych instytucji, ma służyć rozpowszechnieniu marki.
Jak zaksięgować taki wydatek? Czy traktować go jako wydatek niepodatkowy — reprezentacja i reklama?
Czy jeśli jest to wartość niematerialna i prawna, to według jakiej stawki amortyzować logo?

Logo biblioteki

Po przeprowadzeniu konkursu biblioteka wybrała logo.
W jaki sposób logo należy usankcjonować?
Czy należy je zarejestrować?
Czy informacja o logo powinna być umieszczona w statucie biblioteki?

Logotyp i program kasowy w teatrze

Teatr zlecił firmie wykonanie logotypu. Firma przekazała elektronicznie utwór z wszystkimi informacjami na temat użytych znaków, barw. Za przeniesienie praw autorskich do logotypu teatr zapłacił 5000 zł netto. Czy teatr powinien zakwalifikować wydatek na logo jako wartości niematerialne i prawne?
Teatr zawarł też umowę z firmą, która jest właścicielem programu kasowego do sprzedaży biletów w siedzibie teatru oraz przez Internet. Przedmiotem umowy o wartości netto 9800 zł jest udostępnienie programu kasowego oraz serwis gwarancyjny i techniczny. Centralną aplikację do programu kasowego zainstalowano na serwerach firmy. Razem z licencją firma przekazała teatrowi aplikacje do instalacji programu kasowego. Licencja na korzystanie z programu sprzedaży biletów jest ważna przez 4 lata. Czy program kasowy stanowi wartość niematerialną i prawną teatru?