lokata bankowa

Lokata ze środków z dotacji celowej

Na początku ubiegłego roku muzeum otrzymało 300 000 zł dotacji celowej (samorządowej) na prace remontowe w budynku. W związku z tym, że termin płatności za usługi remontowe przypadał dopiero we wrześniu, muzeum postanowiło założyć lokatę terminową. Organizator zasugerował, że muzeum popełniło błąd.
Czy muzeum mogło założyć taką lokatę?
Co powinno zrobić z naliczonymi odsetkami?