majątek wspólny

Oświadczenie majątkowe — wynagrodzenie małżonka jako majątek wspólny

Czy w rocznym zeznaniu majątkowym dyrektor instytucji musi wykazywać dochody małżonka?