mała jednostka (rachunkowość)

Instytucja kultury jako mała jednostka w rozumieniu ustawy o rachunkowości

Instytucja kultury zatrudnia 10 osób, a suma jej przychodów rocznych nie przekracza 300 000 zł.
Czy można uznać ją małą jednostką w rozumieniu Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: ustawa o rachunkowości)?
W jakiej formie instytucja kultury jako jednostka sektora publicznego powinna złożyć bilans oraz rachunek zysków i strat za 2016 r.?