materiały niepublikowane

Kopiowanie materiałów dotychczas niepublikowanych w bibliotece

Sprawa dotyczy materiałów rękopiśmiennych (rękopisów, maszynopisów, najczęściej wspomnień czy innego rodzaju tekstów autorskich), które nie były dotąd publikowane. Dzieła te nabywa biblioteka.
Czy zatem przejmując maszynopis wspomnień autora zmarłego przed 20 laty, powinniśmy zgodnie z prawem autorskim nie wykonywać na zamówienie czytelników kopii tego dzieła jeszcze przez kolejne 50 lat? Właśnie z prośbą o sporządzenie kopii takiego tekstu zwrócił się do nas czytelnik, twierdząc, że należy do rodziny (nie najbliższej). Odesłany przez nas do domniemanych właścicieli tychże praw (autor miał żonę i kilkoro dzieci) wrócił z zapytaniem, jak powinno wyglądać takie zezwolenie na skopiowanie tekstu, aby było dla nas prawnie skuteczne. Co powinniśmy zrobić?