media relations

Budowanie wizerunku instytucji

 • Wizerunek instytucji kultury to obraz, który wytwarza się w umysłach ludzi, będący sumą wrażeń, przekonań i doświadczeń z nią związanych
 • O wizerunku i dokonywanych ocenach decyduje wiele czynników — działania promocyjne, polityka marketingowa czy reklama
 • Wizerunek instytucji nie jest dany raz na zawsze — trzeba nad nim stale pracować

Konferencja prasowa i patronat medialny jako forma promocji instytucji kultury

 • Patronat medialny świetnie się sprawdza, jeśli instytucja organizuje wiele wydarzeń
 • Konferencja prasowa daje szanse na bezpośredni kontakt z przedstawicielami mediów
 • Bezpośredni kontakt z mediami może zaowocować częstszym poruszaniem przez nie spraw danej instytucji, a nawet stałą współpracą

Dlaczego warto spisać zasady promowania instytucji kultury w social media i na co zwrócić szczególną uwagę?

 • Instytucje kultury coraz częściej promują organizowane przez siebie wydarzenia na portalach społecznościowych
 • Warto, aby wszyscy pracownicy znali zasady korzystania z firmowych i prywatnych profili w mediach społecznościowych
 • Dobrze jest przygotować specjalną politykę

Współpraca instytucji kultury z mediami

 • Współpraca instytucji kultury z przedstawicielami mediów jest bardzo cenna i ma wiele zalet
 • Każda instytucja powinna zabiegać o to, by w mediach pojawiało się o niej jak najwięcej informacji stawiającej ją w dobrym świetle, przekazującej najważniejsze przedsięwzięcia i cele placówki oraz promującej jej wizerunek
 • Pracownicy kultury muszą umiejętnie i efektownie współpracować z mediami oraz starać się wykorzystać możliwości, które daje dane medium