menedżer instytucji kultury

Nowoczesny menedżer kultury, czyli kto?

• Menedżer w instytucji kultury pomaga lepiej ją zorganizować, uczynić ją nowocześniejszą oraz lepiej komunikującą się ze światem zewnętrznym • Menedżer kultury to osoba, która powinna łączyć w sobie cechy ekonomisty, sprawnego zarządcy oraz kreatywnego animatora kultury • Istnieje wiele programów i projektów, w ramach których pracownicy instytucji kultury mogą nabywać oraz doskonalić swoje kompetencje menedżerskie

Świadczenia pracownicze dla menedżera domu kultury

Dyrektor domu kultury jest zatrudniony na podstawie umowy o zarządzanie (kontrakt menedżerski) zawartej przez wójta gminy.
Kontrakt nie obejmuje wymiaru godzin pracy, lecz dyrektor pracuje więcej niż 4 godziny dziennie.
Czy dyrektorowi zatrudnionemu na umowę cywilnoprawną przysługuje i powinny być finansowane ze środków domu kultury koszty poniesione na:

  • okresowe badania lekarskie,
  • szkolenia okresowe BHP,
  • specjalistyczne szkolenia, warsztaty,
  • podróże służbowe.

Czy takiej osobie przysługuje refundacja okulistycznych badań kontrolnych oraz zakup okularów korekcyjnych?