mierniki w kulturze

Mierzenie kultury

• Wskaźniki i mierniki w kulturze pozwalają konkretnie przedstawić jej zakres i siłę oddziaływania • Dzięki odpowiedniemu podejściu nawet skromne dane statystyczne mogą wykazać wartość poszczególnych, nawet niewielkich projektów • Kluczem pozwalającym określić wskaźniki i mierniki jest poprawnie sformułowany działania lub cel instytucji kultury jako całości