monitoring

Przedstawiciel pracowników w instytucji kultury

Czy samorządowa instytucja kultury, w której obowiązuje regulamin pracy i wynagradzania oraz zatrudniająca do 20 pracowników zobowiązana jest do wybrania przedstawiciela pracowników?