nabywanie licencji

Sprzedaż praw, udzielanie licencji w instytucjach kultury

• Opodatkowaniu VAT podlega przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych w każdej formie prawnej: na podstawie sprzedaży lub zamiany oraz przy udzielaniu licencji • Jeśli instytucja udziela licencji na swoje prawa, obowiązek podatkowy powstaje po każdym zakończonym okresie rozliczeniowym ustalonym w umowie • Przy nabyciu prawa lub licencji na potrzeby wykonywania czynności zwolnionych od VAT, instytucja kultury nie ma prawa do odliczenia VAT naliczonego