nabywanie wyrobów od twórców ludowych

Nabywanie obrazów i rękodzieła od twórców ludowych w instytucji kultury

Instytucja kultury zamierza kupować obrazy i wyroby rękodzieła wykonane przez lokalnych artystów — najczęściej są to osoby nieprowadzące działalności gospodarczej.

  • W jaki sposób kupować te przedmioty, aby móc je później sprzedać i zaewidencjonować na kasie fiskalnej?
  • Czy z artystą można podpisać umowę komisową, a jeśli przedmiot zostanie sprzedany, wystawić umowę o dzieło?
  • Czy instytucja kultury ma obowiązek potrącać zaliczki na podatek od należności uzyskanych ze sprzedaży rękodzieła?