nadzór nad instytucją kultury

Na czym polega nadzór organizatora nad instytucją kultury

• Instytucje kultury jako osoby prawne są samodzielnymi podmiotami • Organizator ustala wysokość rocznej dotacji na działalność instytucji kultury i zapewnia środki na jej działalność • Organizator nie sprawuje jednak nadzoru finansowego nad działalnością instytucji kultury