nadzór nad obrotem gotówkowym

Nadzór nad obrotem gotówkowym oraz kontrola dokumentacji kasowej w instytucji kultury

Kto w małej samorządowej instytucji kultury ma sprawdzić, a kto zatwierdzać dowody kasowe: KP i KW, w tym również podczas nieobecności któregoś z pracowników do tego wyznaczonych? A jak powinno być w przypadku, gdy np. KW jest wystawione na pracownika, który ma zatwierdzić lub sprawdzać dokument? Kto ma sprawdzać dowody pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym, zatwierdzać do zapłaty, w tym również podczas nieobecności któregoś z pracowników do tego wyznaczonych? Czy osoba prowadząca kasę może brać na siebie zaliczkę z kasy, robić zakupy i rozliczyć się później z tej zaliczki? Czy to samo może zrobić główny księgowy lub dyrektor? Z uwagi na małą liczbę pracowników i podział obowiązków te osoby robią zakupy dla instytucji kultury (zatrudnionych jest 6 osób: dyrektor, główny księgowy, pracownik biurowy, sprzątaczka, opiekun ekspozycji, konserwator).