nadzór organizatora

Kontrola pod nieobecność dyrektora, urlop dyrektora z polecenia wójta

Czy organizator instytucji kultury może przeprowadzić kontrolę w instytucji pod nieobecność jej dyrektora, który przebywa na urlopie wypoczynkowym?
Czy wójt może wysłać dyrektora na zaległy urlop z lat ubiegłych?

Na czym polega nadzór organizatora nad instytucją kultury

• Instytucje kultury jako osoby prawne są samodzielnymi podmiotami • Organizator ustala wysokość rocznej dotacji na działalność instytucji kultury i zapewnia środki na jej działalność • Organizator nie sprawuje jednak nadzoru finansowego nad działalnością instytucji kultury