nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy

Nagrody dla członków amatorskiej grupy teatralnej

W strukturach samorządowej instytucji kultury funkcjonuje amatorska grupa teatralna, która obchodzi jubileusz swojego istnienia. Z tej okazji dyrektor instytucji chce wyróżnić kilku aktorów nagrodami pieniężnymi.
Czy przepisy pozwalają na przyznanie takich nagród?

Nagroda dla pracownika instytucji, w której nie ma regulaminu wynagradzania

Pytanie dotyczy nagrody dla pracownika instytucji kultury zatrudniającej mniej niż 20 pracowników, w której nie ma regulaminu wynagradzania.

  • Czy do przyznania nagrody pracownikowi bezwzględnie musi istnieć zapis w umowie z pracownikiem?
  • Czy w braku takiego zapisu w umowie wystarczy w piśmie przyznającym nagrodę powołać się na treść art. 31 ust. 5 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej)?