naruszenie dóbr osobistych

Molestowanie seksualne — co może zrobić dotknięty nim pracownik, a co pracodawca?

  • Czym jest molestowanie seksualne?
  • Jak powinien się zachowywać pracodawca?
  • Co może zrobić ofiara i czy mogą jej pomóc koledzy z pracy?

Gdy sztuka obraża

• Muzeum czy galeria jako instytucja kultury nie mogą odpowiadać karnie za obrazę uczuć religijnych, ścigać można tylko autora dzieła: rzeźbiarza czy malarza, który popełnił taki czyn • Instytucja kultury nie uniknie jednak odpowiedzialności cywilnej za naruszenie dóbr osobistych • Należy odróżnić obrazę uczuć religijnych od wolności słowa czy twórczości artystycznej