nieodpłatna nieruchomość

Przekazanie nieruchomości przez gminę

Pytanie Gminna instytucja kultury na podstawie użyczenia korzysta z połowy budynku i prowadzi w nim świetlicę. Gmina chce przekazać instytucji drugą połowę budynku. W jaki sposób ująć to zdarzenie w księgach rachunkowych? Przekazanie drugiej części budynku instytucji kultury spowoduje zwiększenie wartości części już użytkowanej na podstawie umowy użyczenia. Wyjaśnienie Organizator ma obowiązek zapewnia instytucji kultury środków niezbędnych do rozpoczęcia […]

Nieodpłatne udostępnienie nieruchomości dla instytucji kultury

Nasz ośrodek kultury otrzymał od gminy w nieodpłatne użytkowanie nieruchomość (budynek kina). Czy powstał w związku z tym przychód? Nadmieniamy, że nieruchomość jest wykorzystywana wyłącznie dla celów prowadzonej działalności kulturalnej.