nieodpłatne przekazanie biletów

Nieodpłatne przekazanie biletów na spektakl

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług przekazanie bezpłatnych biletów dla różnych instytucji, artystów i dziennikarzy związanych z działalnością kulturalną, które mają na celu propagowanie (promowanie) działalności kulturalnej, a także publikację recenzji dotyczących spektakli?