nieodpłatne używanie obcych środków trwałych dla celów bilansowych i podatkowych

Bezpłatna dzierżawa lokalu instytucji kultury

Organizator przekazał na podstawie umowy dzierżawy swój lokal samorządowej instytucji kultury, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej. W umowie nie wykazano wartości tego lokalu. Lokal dzierżawiony jest bezpłatnie.

  • Jaką informację należy umieścić w sprawozdaniu finansowym w pozycji „wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu”?
  • Czy w związku bezpłatną dzierżawą należy naliczać jakieś przychody dla instytucji?

Instytucja kultury prowadzi prace remontowe w tym lokalu. Czy wartość tych robót (środki trwałe) należy traktować jako ulepszenie w obcych środkach trwałych czy we własnym środku trwałym i jaką należy zastosować stawkę amortyzacyjną?