nieplanowane wydatki

Wydatki okolicznościowe a plan finansowy

  1. Czy samorządowa instytucja kultury może finansować zakupy:
    • wiązanek okolicznościowych w związku z przejściem pracownika na emeryturę?
    • wieńców pogrzebowych i nekrologów w przypadku śmierci: pracownika lub członków jego rodziny albo byłego pracownika emeryta?
  2. Co w takim przypadku z planem finansowym?

Nieplanowane wydatki w instytucjach kultury

• Kierownik instytucji kultury może dokonać zmian w planie finansowym • Środki otrzymane z ubezpieczenia wykorzystuje się na naprawę • W zależności od klasyfikacji zdarzenia odszkodowanie zalicza się do pozostałych przychodów operacyjnych lub zysków nadzwyczajnych