nieprawidłowości w statucie

Nieprawidłowości w statutach instytucji kultury

• Bardzo często zdarza się, że statuty instytucji kultury są niezgodne z przepisami • Na straży poprawności zapisów w statucie stoi dyrektor • Przedstawiamy najczęściej pojawiające się uchybienia oraz sposoby ich naprawienia