niewykorzystane dotacje

Zwrot niewykorzystanej dotacji na zakup środka trwałego

Instytucja kultury otrzymała 17 000 zł dotacji celowej na zakup środka trwałego. Wartość przyjętego na stan środka trwałego jest niższa niż kwota dotacji i wynosi 14 500 zł. Po zakończeniu amortyzacji na koncie 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” zostanie kwota 2500 zł, która wynika z różnicy pomiędzy dotacją celową a wartością przyjętego środka trwałego.
Co powinno się zrobić z pozostałą kwotą?
Czy należy ją zwrócić organizatorowi?
Jak zaksięgować zwrot niewykorzystanej części dotacji?

Rozliczenie niewykorzystanej dotacji

Miejski Ośrodek Kultury (MOK) otrzymał w listopadzie 2012 r. dotację z urzędu miasta na organizację imprezy sylwestrowej. Część środków (6100 zł) została wydana, a część została nierozliczona, gdyż MOK otrzymał faktury 31 grudnia 2012 r. i nie było już możliwości ich zapłacenia. Czy kwotę 6100 zł zwrócić i wystąpić w 2013 r. o dodatkową dotację na pokrycie tych wydatków?

Jak nie stracić z końcem roku niewykorzystanych pieniędzy

• Nie zawsze niewykorzystana przez instytucję kultury w danym roku pula pieniędzy musi przepaść z końcem roku • Dotacja podmiotowa, jako kwota na wydatki bieżące, przepada z końcem roku, a dokładnie podlega zwrotowi do organizatora • Wydatki na inwestycje można przechować do następnego roku, wpisując je na listę wydatków niewygasających albo zwiększając o nie przyszłoroczną pulę pieniędzy