nota podatkowa

Przychody i koszty w CIT-8 oraz nocie podatkowej

Wydatki pokrywane z dotacji nie są kosztami uzyskania przychodu na podstawie Ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop), a w księgach rachunkowych instytucja ujmuje koszty netto.
Kwota z dotacji odpowiada kwocie brutto a koszty księgowane są na kontach zespołu 4 w wartości netto.
Jak to się ma do odliczenia kwot dotacji, które są w kwotach brutto?
Jak wykazać przychody i koszty w CIT-8 oraz nocie podatkowej stanowiącej część informacji dodatkowej sprawozdania finansowego?
Czy w nocie podatkowej należy wykazać dotację inwestycyjną?
Czy dotacja inwestycyjna będzie przychodem w CIT-8/O?
Czy w kosztach niebędących kosztem uzyskania przychodów należy wykazać koszty sfinansowane z przychodów zwolnionych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop?
Czy w instytucji kultury podatkowo amortyzacja jest kosztem, jeśli nie prowadzi ona działalności gospodarczej?

Dochody i koszty w nocie podatkowej

W jakim miejscu w nocie podatkowej, która jest częścią sprawozdania finansowego, należy wykazać dochód przeznaczony na cele statutowe i koszty sfinansowane tymi dochodami?
Czy koszty sfinansowane dochodami wolnymi od podatku pozostałymi na koncie z lat poprzednich, które zostały wydane na cele statutowe, to koszty uzyskania przychodów?

Sprawozdania finansowe instytucji kultury w pytaniach i odpowiedziach

  • Przesunięto termin na złożenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego
  • Decyzja o tym, w jakiej formie należy przekazać sprawozdanie finansowe do zatwierdzenia, zależy od organizatora
  • Instytucja kultury musi wypełnić w sprawozdaniu finansowym wszystkie obowiązkowe dane