nowo powstała instytucja

Mienie, pracownicy i umowy cywilnoprawne połączonych instytucji kultury

• Każda forma mienia należąca do łączonych instytucji kultury staje się mieniem nowo powstałej instytucji • Stosunki pracy załóg łączonych instytucji są kontynuowane i pracownicy przechodzą do nowo powstałej instytucji z takimi samymi uprawnieniami, jakie posiadali w poprzednich instytucjach • Zasady przejęcia zobowiązań cywilnoprawnych przez nowo powstałą instytucję określa organizator w akcie o połączeniu