nowoczesne technologie w instytucjach kultury

Wydatki na promowanie nowych technologii to wydatki strukturalne

Instytucja kultury, której celem statutowym jest edukacja i upowszechnianie kultury, w ramach bieżącej działalności organizuje imprezy i wydarzenia (spotkania z aktorami, filmowcami itd.). Pewne wydarzenia instytucja organizuje co roku, jednak nie są to wydarzenia związane z powszechnie obchodzonymi świętami, takimi jak np. Dzień Kobiet czy Dzień Dziecka, gdyż takich nie kwalifikuje się jako wydatków strukturalnych. Są to natomiast imprezy związane z promowaniem nowych technologii, które różnią się programem, zapraszanymi artystami, ale ich cel jest ten sam.
Czy wydatki na imprezy polegające na promocji nowych technologii można zakwalifikować jako wydatki strukturalne?
Czy wydatki związane z organizacją bezpłatnych szkoleń i warsztatów w przypadku instytucji kultury są wydatkami strukturalnymi?
Co w przypadku, kiedy instytucja otrzymuje dotację bieżącą celową na przeprowadzenie warsztatów?

Nowe technologie w nowoczesnych instytucjach kultury

• Nowe technologie to nie tylko digitalizacja czy media społecznościowe, to także narzędzia, które mogą usprawnić zarządzanie instytucją kultury • Wykorzystanie nowych technologii nie wymaga zaawansowanych umiejętności informatycznych, wystarczą dobre chęci i otwarty umysł • Dzięki bezpłatnym narzędziom można w prosty sposób umówić termin i miejsce spotkania, a także usprawnić zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną komunikację w instytucji kultury