nowy pracownik

Pierwsze 90 dni na nowym stanowisku — jak dobrze wystartować?

  • Skoncentrowanie się na przyszłości daje większe szanse na realną ocenę bieżącej sytuacji
  • W nowym środowisku warto jest znaleźć mentora
  • Rzucanie słów na wiatr źle świadczy o nowo zatrudnionej osobie