obniżenie etatu

Obniżenie etatu czy urlop wychowawczy pracownika instytucji kultury?

• Instytucja kultury jako pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek pracownika o obniżenie etatu • Pracownik może wielokrotnie składać wniosek i wskazywać w nim różne okresy i obniżone wymiary czasu pracy, byleby tylko łączny czas obniżenia etatu nie przekraczał 3 lat, a etat nie był obniżony o więcej niż połowę • Pracownicy z obniżonym etatem są chronieni przed zwolnieniem w ciągu 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o obniżenie etatu